Tekniske normer: definition, funktioner, eksempler

I juridisk videnskab er de gældende bestemmelser inddelt i to hovedkategorier: sociale og tekniske normer. Dette er den mest almindelige klassifikation. I begge grupper er der igen visse typer og typer af regler. De er opdelt i mange forskellige funktioner. Tekniske normer undersøges af advokater, for så vidt som det er nødvendigt at skelne dem fra en anden gruppe af recepter, for at etablere særpræg, objektive kriterier, træk. Lad os overveje yderligere udnævnelsen af ​​tekniske normer.

tekniske forskrifter

Specificitet af afgrænsning

Adskillelse mellem teknisk og socialnormer udføres først og fremmest med hensyn til deres regulering. Sidstnævnte regulerer samspillet mellem mennesker, deres foreninger, det vil sige sociale processer. Tekniske normer og regler regulere forholdet mellem mand og omverden. De omfatter for eksempel interaktioner mellem mennesker og maskiner, værktøjer, produktionsforbindelser mv. Det særlige forhold i dette forhold er, at der på den anden side er livløse objekter. Derfor er de "semi-public".

funktion

Tekniske normer kan naturligvis ikke identificeres med naturens love. Sidstnævnte er ikke afhængige af folkets vilje. I dette tilfælde teknologi og teknologi - et produkt af menneskelig aktivitet Derfor bestemmes standarder, adfærdsmønstre, når de interagerer med livløse objekter, af mennesker selv. nogle tekniske forskrifter er fastsat i retsakter. Som følge heraf bliver de universelt bindende. Der er forskellige eksempler fra livet. Så på statsniveau er der GOST'er, SNiP'er, forskrifter, regler. De bestemmer proceduren for arbejde med udstyr, kvalitetsstandarder. I SDA er der bestemmelser, der regulerer Sikkerhed ved transport, i SNiPah krav til strukturer, bygninger, byggearbejder mv. I nogle retsakter er der sammen med forskrifterne sanktioner for deres overtrædelse.

teknologi og teknologi

Vigtigt punkt

Teknologi og teknologi spille en nøglerolle iproduktionsproces. Landet har et stort antal virksomheder, der producerer en bred vifte af produkter. Det skal opfylde kvalitetsstandarderne, fordi befolkningens sundhed og den økologiske situation afhænger af den. De tekniske normer fastsat i juridiske dokumenter erhverver kvalitative karakteristika ved lovbestemmelser. De er et udtryk for statens vilje, der er givet af muligheden for at anvende tvangsforanstaltninger mod overtrædelser. Tekniske standarder regulere en specifik men ekstremt vigtigsfære. Regulering af deres funktion gennemføres i forbindelse med andre forskrifter. I den forstand fungerer de som en tilføjelse til lovkravene.

Husholdningssfære

Det bruger også tekniske forskrifter. De er ikke fastsat på det officielle, juridiske niveau. Derfor kan deres overtrædelse ikke føre til noget ansvar. Ikke desto mindre er deres gennemførelse også vigtig. Hvis vi giver eksempler fra livet, så kan der blandt sådanne forskrifter kaldes instruktioner om brugen af ​​forskellige husholdningsapparater (køleskabe, fjernsyn, båndoptagere), medicin osv.

moderne teknologi

økologi

Vidtrækkende og meget alvorlige konsekvenseropstår i tilfælde af krænkelse af naturlig balance. Kunstig indblanding i den økologiske balance skaber en trussel mod menneskers normale liv. Den russiske lovgivning fastsætter forskellige sanktioner for forurening af naturen, skade på naturlige genstande, økosystemer. På miljøområdet er der tekniske forskrifter. De er primært rettet mod at bevarenaturligt miljø, sikre rationel ressourceudnyttelse. Der lægges særlig vægt på jord- og mineralressourcer, vand og luft. Enhver overtrædelse af regler er fyldt med katastrofer, en økologisk krise.

Betydningen af ​​instruktioner

Moderne teknologi er designet under hensyntagen til de etablerede krav. Det udstyr, der anvendes i produktionen, kombinerer høj effekt og miljøvenlighed. Der pålægges særlige krav til behandling, udvinning af virksomheder. Uopmærksomhed, uagtsomhed, grov forsømmelse af recepter kan forårsage alvorlige og nogle gange uoprettelige konsekvenser. Et eksempel på denne katastrofe (Tjernobyl), ødelæggelse, ulykke. Fra overholdelse af recept i bogstavelig forstand afhænger folkets sundhed og liv. Moderne teknologi kræver opmærksom holdning, klarFølg vejledningen. Ofte udtrykker folk utilfredshed med de mange standarder og regler. Nogle mener endda, at de fleste af disse krav ikke er nødvendige, fordi de for rigeligt bestemmer rækkefølgen og arten af ​​mange menneskelige handlinger. Især ofte hører du utilfredshed fra personer, der udfører officielle opgaver.

I mellemtiden ikke alle forbud og påbuder ondt. Mange instruktioner er rimelige og yderst nødvendige i dag. Deres overholdelse er særlig vigtig for de arbejdstagere, hvorpå menneskers liv kan afhænge. De omfatter især læger, piloter, skibskapitekter mv. Vi må ikke glemme, at mange af recepterne var resultatet af at arbejde med fejl - de blev formuleret efter at have analyseret katastrofer, ulykker, nødsituationer. I denne forbindelse er indsigelsen mod vejledningen uacceptabel. Bag protesterne mod receptet er ofte en simpel modvilje mod at være under kontrol, ønsket om at slippe af med lovlig regulering og få fuld handlefrihed. En sådan adfærd vil imidlertid sandsynligvis føre til triste konsekvenser. Modstand bør ikke være introduktion og anvendelse af instruktioner generelt, men brugen af ​​forældede regler, der ikke svarer til den aktuelle situation.

sociale og tekniske normer

Forhold mellem mennesker og dyr

De fleste regler gælder for disseinteraktion er rettet i retsakter. Samtidig reguleres holdningen til både husdyr og vilde dyr. For eksempel udvikles og anvendes reglerne for vedligeholdelse af katte og hunde, kvæg, heste, forskrifter for obligatorisk vaccination, forebyggelse af sygdomme, undersøgelser. For krænkelse af disse krav gives der ansvar. Til hvilken gruppe anvender du disse forskrifter? De handler ikke om tekniske aspekter eller om sociale relationer, selv om de har en vis social betydning. Eksperter mener, at det er hensigtsmæssigt at henvise sådanne krav til naturligt lovlige. De regulerer relationer med repræsentanter for naturen og er samtidig fastsat på føderalt niveau i lovgivningsmæssige retsakter.

Sociale normer

De er generelle modeller, prøveradfærd, der har udviklet sig i samfundet i processen med langsigtet praktisk menneskelig aktivitet. Som led i deres udvikling udarbejder folk visse standarder. De bestemmer, hvad der kan, og hvad en person ikke kan gøre, hvordan han eller hun skal udføre visse adfærdsmæssige handlinger.

udnævnelse af tekniske normer

typer

Sociale normer er opdelt i:

  1. Traditioner og skikke. Disse er regler for adfærd, der er blevet obligatoriske på grund af vane. Traditioner og skikke gentages fra generation til generation.
  2. Moralske standarder. De påtager sig evaluering af adfærdsmæssige handlinger hos en person i henhold til visse (ret simple) kriterier: godt-ondt, ondskabsfuldt osv. Som en sanktion for overtrædelse af moralske principper, censur og fordømmelse af samfundet.
  3. Juridiske normer. De er fastsat i lovgivningsmæssige retsakter. Deres håndhævelse sikres ved tvangsforanstaltninger.
  4. Æstetiske normer. De antager et skøn over personen på en skala "attraktivt-grimt". Som regel bruges æstetiske normer til at analysere naturlandskabet, kunstværkerne, menneskelige handlinger.
  5. Politiske principper. De fungerer som regulatorer af menneskers aktiviteter i forbindelse med magten. Disse principper er udtrykt i internationale aftaler, traktater, chartre, konventioner, erklæringer.
  6. Religiøse normer. De er de bud, der er til stede i kirkens forordninger, skrifterne.
  7. Virksomhedsstandarder. De er etableret i virksomhederne og er fastlagt i charteret, koden, aftalerne.
    Sikkerhed ved transport

Rollen som

At sociale forskrifter er reelleindvirkning på menneskelig adfærd, folk har brug for at kende disse normer og stræbe efter deres gennemførelse. Overholdelse af samfundets krav er det nødvendigt at opretholde en balance i forholdet. I den forstand har sociale normer den samme betydning som trafikregler for chauffører. Hvis borgerne ikke overholder reglerne og kører på den modsatte bane eller kører bagved i den berusede tilstand, bliver trafikken umulig og yderst farlig.

tekniske normer og regler

konklusion

Selvfølgelig er den eksisterende forordnings rolle vanskeligat overvurdere. På trods af den voksende utilfredshed, modsætninger udfører de de vigtigste opgaver, regulerer fagets forhold. Grænserne mellem sociale og tekniske normer er helt tydelige. I praksis anvendes receptioner ofte i kombination. Tekniske og sociale krav stiller ikke kun stabiliteten af ​​sociale forhold, naturbalance, men også befolkningens sikkerhed, økosystemer og ejendom. På alle områder, hvor en person skaber åndelige og materielle velsignelser, skal han følge de foreskrevne regler. Denne regel gælder for arbejdstagere i en række erhverv. Advokater er ingen undtagelse. De skal også vide og overholde både tekniske og sociale krav. På dette afhænger i høj grad af succesen af ​​deres aktiviteter.

</ p>>
Kunne lide det? Del dette:
Strafferetlige principper. Koncept af opgaver
Sociale normer og deres betydning
Tilladelse er hvad? definition
Nødvendige arbejdsbeskyttelsesforanstaltninger for
Juridiske normer: essens og egenskaber
Hvordan går lydbølgen - størrelse, hukommelse,
Hvad er indikatoren i kemi: definitionen,
Lingvistiske udtryk: mini-ordbog for
Effektiv personaleledelse er
Topindlæg
op